Drank- en drugsbeleid

Tijdens de activiteiten op kamp, als tijdens het jaar, gedraagt de leiding zich volgens de regels die gelden voor de leden van haar tak.
Iedere leid(st)er is op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hem/haar zijn toevertrouwd. Dat geldt dus ook als de leden met iets anders bezig zijn of slapen.

Woordje van de leiding:

“Wij hebben enkele duidelijke afspraken over het nuttigen van alcohol: enkel givers die 16 of ouder zijn, mogen alcohol drinken op bepaalde avonden op kamp en maximum 2 pintjes. Leiding drinkt geen alcohol tijdens de activiteiten, maar als leden in bed liggen of naar huis zijn, mag er wel iets gedronken worden. Voor leiding stellen we geen beperking op het aantal consumpties, maar zat zijn op kamp of weekend is niet toegestaan en we moeten de dag nadien in staat zijn leiding te geven. Er zijn op kamp en tijdens weekends ook zeker per avond twee personen BOB, waarvan 1 met rijbewijs.

AFSPRAKEN

Kamp

Drank

Scouts 50/37 verbiedt alcohol in de Giver- en Jonggivertak, waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn. Per uitzondering mogen de +16-jarigen een beperkt aantal consumpties meedrinken aan het kampvuur bij enkele gelegenheden. Eigen alcohol wordt niet toegestaan.
Scouts verbiedt sterke drank in de Jintak, waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn.

De leiding en foeriers mogen op verantwoordelijke en gematigde basis alcohol nuttigen, op voorwaarde dat er minstens 2 personen BOB zijn in geval van een accident/ongeval/ziekte,…

Drugs

Alle soorten verdovende middelen (behalve een pintje) worden ten strengste verboden binnen de 50/37 op kamp.

Roken

Er wordt nooit gerookt waar leden bij zijn. Roken is toegestaan voor leiding, als dit discreet en met mate gebeurt.

Wekelijkse Vergaderingen

Drank

Scouts 50/37 verbiedt alcohol in de Giver- en Jonggivertak, waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn.
Scouts verbiedt sterke drank in de Jintak, waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn.

Drugs

Alle soorten verdovende middelen worden ten strengste verboden binnen de 50/37 tijdens vergaderingen.

Roken

Er wordt niet gerookt door leden of leiding tijdens vergaderingen.

AFSPRAKEN NIET NAGELEEFD?

Ten eerste wordt er een serieus gesprek gevoerd met ouders en het lid zelf met betrekking tot het verbreken van de afspraken rond alcohol, roken en/of drugs.

Indien dit gesprek geen meerwaarde biedt aan het foute gedrag, wordt er nagedacht over schorsingen. Wij hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.